Samhället

Vad vill Oberoende Realister

Onsdag 25 Augusti, 2021

Runt om i Sverige startar nya lokala partier där de flesta har det gemensamt att folk ska få insyn och inflytande på riktigt, att demokratin ska ut till medborgaren i kommunen. Vi Som Bygger Landet har träffat några av partierna och idag får vi träffa Oberoende Realister. I valet 2018 fick de över 36% av rösterna i Hagfors kommun med drygt 11 500 invånare.

Hur kommer det sig att ni bildade Oberoende Realister? Var ni politiskt aktiva innan?

– Nej, i stort sett samtliga av oss som fick politiska uppdrag har ingen bakgrund som politiker. partiet bildades då vi tyckte att kommunpolitiken gått i stå med ett parti som styrt i många många år och med egen majoritet.

E931803C-5C6A-4745-822F-BEBC099C276C_1_105_c.jpg

Ni startade 2017 och i valet 2018 fick ni över 36% av rösterna och blev största parti i kommunen. En stor framgång och vad beror det på?

– Framgången kan bero på nyhetens behag men vi vill hellre tro, att många ville ha nya lokalpolitiker med nya idéer och som är oberoende och inte är styrda av en centralmakt.

Hur ser ni på samhällsutvecklingen med avindustrialisering, nedmontering av välfärd.

– Vi (partiet) uttalar oss bara om den politik som vi vill föra i kommunen. Beträffande utvecklingen i Hagfors är vi optimistiska. Sedan 1 jan i år fram tills i juli har vi blivit drygt 70 personer fler i kommunen. Detta är ett riktigt trendbrott eftersom alla profetior och all statistik visar på, att Hagfors kommun ska minska med 100 personer per år. Så har det också sett ut under lång tid med något enstaka undantag. Kanske är det också ett trendbrott vad gäller statliga stöd till kommunerna. "Plötsligt händer det" Kommunen är nu i en rejält expansiv fas med satsningar på vägar, belysning, skolor m.m.

A12F6D45-FF92-4D67-84F3-5F16CEDFFBA0.jpg

Jens Ficher, kommunalråd och Peter Åkerström, partiordförande

Ni skriver att med verklig demokrati menar ni att kommunens invånare ska kunna påverka och delta i kommunala beslut. Hur gör man det?

– Vi är mycket transparenta mot medborgarna i det vi skriver bl.a på vår Facebooksida som behandlar mycket av vad vi gör i den kommunala politiken. Vi åker runt i kommunen och träffar medborgarna i något vi kallar "OR on tour". Vi lyssnar, väger och mäter.

Hållbar migrationspolitik, hur ser den ut?

– Samma här, partiet uttalar sig normalt inte om rikspolitik.

Ni är ett minoritetsstyre. Hur går samarbetet till?

Vi försöker föra samtal med samtliga övriga partier speciellt under budgetarbetet. I övrigt får vi jobba med "hoppande majoriteter". Att styra i minoritet är inte alltid lätt.

Fakta:

Vill du veta mer omOberoende Realister?

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt