Samhället

Vi har ju köpt vattendunkar

Måndag 2 Oktober, 2023

I valet 2022 tog folkrörelsepartiet 24:7 plats i kommunalfullmäktige i Varberg. De har lagt många motioner för att förbättra folks villkor i Varberg. På kommunfullmäktigemötet den 19 september hade de två motioner, en om lokal livsmedelsberedskap och en om om att ge bostadsbolaget ett tilläggsdirektiv om frysta hyror under 2023. Här kan du läsa hur diskussionerna om motionerna gick på mötet. Båda motionerna röstades ner. Bengt Johansson slutar sin artikel med orden:

" Från 24:7´s sida kommer vi att fortsätta slåss för social och ekonomisk rättvisa i samhället och i Varberg. Det gör vi främst genom att bygga och organisera motstånd på gräsrotsnivå, i civilsamhället och inte minst ute på arbetsplatserna." Vi ställer alltid frågan: ”Är detta bra eller dåligt för vanligt folk?”. Ett enkelt men fungerande rättesnöre.

––––––––––

"Ni pratar som om Sverige var ett eget land. Det är vi inte och livsmedelsberedskap (som debatten gällde) ska skötas från Bryssel" sa liberalen Filip Zackrisson. Sa liberalen som aldrig missar ett tillfälle att betona att han är utbildad europavetare.

Det var alltså kommunfullmäktigemöte i Varberg tisdagen den 19 september.

Vi i 24:7 hade två motioner som skulle behandlas. Den ena motionen från oss i 24:7 gällde lokal livsmedelsberedskap. Den nationella livsmedelsberedskapen avskaffades med start i början av 1990-talet då bland annat de statliga operativa myndigheterna avskaffades. Idag är Sverige illa ute. Vår självförsörjningsgrad är ynka 50 procent eller mindre. Våra beredskapslager såldes för 1 krona och 83 öre per kilo.

Om den importerade maten inte kommer hit av någon anledning, då är det tomt i butikerna på 10-13 dagar. Tomt. Forskningen varnar gång efter gång om detta farliga läge att vi inte kan försörja vår egen befolkning.
Därför lade vi, helt i enlighet med avancerad forskning från både Finland och England, en motion om att bygga livsmedelsberedskap i en lokal cirkulär ekonomi. Där tar vi vara på de produktionsresurser som finns, vi stärker vår lokala ort rejält och varje satsad kommunal krona ger tre kronor tillbaka. Vi vinner dessutom robusta och korta leveransvägar. Finland har idag byggt upp beredskapslager som räcker till befolkningen i ungefär ett år. De äter sig mätta, varbergarna har fått vattendunkar.

Naturligtvis röstades motionen ner, dock röstade centern FÖR vår motion.

”Er motion belyser väldigt viktiga saker men kommunen har redan köpt in vattendunkar och det planeras för förslag till en så kallad krismåltid” sa socialdemokraterna och avslog motionen.

Liberalen gick som sagt upp och underkände debatten eftersom debattens utgångspunkt var felaktig: ”Sverige är inget eget land”. Han tyckte också att motionen andades kolshos och ”det vet vi ju vad ukrainarna tycker om kolshoser."

Man undrar osökt vad liberalen tycker om de alltfler kommuner i Sverige som redan satt igång dessa lokala livsmedelsberedskapsprojekt. Är de kanske förtäckta kommunister? Kanske är de kommuner som köpt in egna hönor och egna kor, för att säkra mattillgången för befolkningen, kanske är de i hemlighet förtäckta kommunistiska stormtrupper som hotar den liberala demokratin?

För vår liberal är ju ändå utbildad europavetare, glöm inte det.

Den andra motionen handlade om de oerhörda hyreshöjningar som drabbat människor i hela landet.

I Varberg krävde bostadsbolaget hela 6,6 procent. Ett dråpslag mot lågavlönade som redan åkt dit på kraftiga matprishöjningar, bensinprishöjningar och elräkningar som fått solen att slockna i mångas ekonomi.

I mars lade vi därför en motion om att ge bostadsbolaget ett tilläggsdirektiv om frysta hyror under 2023. Absolut ingen lösning på lång sikt men ett välkommet andningshål för bland annat den ensamstående mamman i arbetarområdet Håsten, som hade värmen på i barnens rum men i övrigt tvingades hon stänga av elementen. Ändå gick hon back varje vintermånad. Pengarna räckte inte till.

Det blev debatt och vi fick stryk med 59-2. Samtliga partier, från V till SD röstade istället FÖR kraftigt höjda hyror.

När motionen på ett tidigare möte skulle godkännas för att skickas till beredning, då anmälde vänsterpartiets gruppledare jäv, så att hon skulle slippa rösta. Berättade jag att hon jobbar på Hyresgästföreningen?

När motionen återkom till fullmäktige för diskussion och beslut den 19/9, ja då röstade V emot hyresstopp.

Här kan man fundera ett tag. Är det inte V som i sin propaganda sagt sig stå för byggande av hyresrätter och vettiga hyror? Jovisst är det det. Och visst har V en partiledare som gjort sig ett namn i Göteborg genom att argumentera för just detta? Jo visst är det så. Hon blev också upplyft till bostadspolitisk talesperson på grund av det. Och nu är hon partiledare.

Men det är tyvärr dimridåer. I verkligheten agerar de precis tvärtom, som i Varberg.
   Här har de röstat FÖR att stänga pensionärernas matsalar och mötesplatser, trots att i propagandan från particentralen så finns det nästan inget viktigare än att slåss för välfärden, barnen, de gamla.
 Här har de röstat FÖR förtätning av staden, till nackdel för folk med låga inkomster men till stor fördel för byggherrar och banker. Alltså i praktiken FÖR ekonomisk bostadssegregation.
 Här har de röstat FÖR byggandet av en rikemansstadsdel i hamnen, dyra bostadsrätter och egen segelhamn.
 Här har de röstat FÖR att låta bostadsbolaget bygga bostadsrätter istället för att fokusera på det som verkligen behövs, nämligen billiga hyresrätter. 

På min fråga till V-representanten om varför de röstar för höjda hyror, svarade hon att hyror är en fråga för bostadsmarknadens parter. Men det betyder ju att V i praktiken gör politikerna maktlösa. Det betyder att de godkänner bolagiseringen av bostadsmarknaden, väljer aktiebolagsvägen. V vill helt enkelt leka marknad på hyresgästernas bekostnad, men också på demokratins bekostnad.

Ett arbetarrörelseparti kan helt enkelt inte föra en sådan politik, och fortsätta hävda social rättvisa.

Men så är Vänsterpartiet inte längre en del av arbetarrörelsen, utan har förvandlats till ett medelklassparti som värnar det rådande systemet. Vad de än säger.

För visst håller du med om att det är en människas handlingar, eller ett partis handlingar som bestämmer positionerna, som visar inriktningen på politiken?

Socialdemokraterna röstade också för höjda hyror. Trots att de i valrörelsen gick fram med löftet om billiga hyresrätter.

SD, som velat framställa sig som folkets röst, har i Varberg blivit hesa, ja rentav stumma. Varför? Jo de finns numera med i styret av staden. Makten och arvodena är viktigare än folket.

Att de traditionellt borgerliga partierna röstar för marknadslösningar och höjda hyror är det väl ingen som blir förvånad över. Det ligger så att säga i deras uppdrag att ge röst åt eliten i samhället.

Från 24:7´s sida kommer vi att fortsätta slåss för social och ekonomisk rättvisa i samhället och i Varberg. Det gör vi främst genom att bygga och organisera motstånd på gräsrotsnivå, i civilsamhället och inte minst ute på arbetsplatserna.

Vi ställer alltid frågan: ”Är detta bra eller dåligt för vanligt folk?”. Ett enkelt men fungerande rättesnöre. Det gjorde Heidi Levin, ung fabriksarbetare från talarstolen i sin debut i fullmäktige, när hon slogs för frysta hyror. Hennes tal kan du ser här.

Bengt Johansson, ordförande i 24:7 låter tankarna gå under ett kommunstyrelsemöte när han sitter och lyssnar på visionslösa politiker. Hans tankar kan du läsa här här

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Bengt Johansson

Grafiker, ordförande folkrörelsen 24:7, Sverige

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt