Samhället

Är det bra att folk sitter och fryser?

Tisdag 31 Januari, 2023

Vi måste prata. Det här ser inte bra ut. Tydligt är att inget av alternativen i riksdag/regering har förmåga att hantera nuvarande situation.

Man verkar tycka att det är bra att folk sitter och fryser trots skyhöga elräkningar.

Man är rädd att bränslebolagen ska förlora lite av sina intäkter men tycker att det är okej att åkerier går i konkurs och att folk inte har råd att åka till jobbet.

Man verkar tycka det är bra att Röda Korset har mångdubblat sin utdelning av matkassar för att folk inte längre har råd med mat.

matutdelning

Foto: Stadsmissionen i Norrköping

Jag tycker vi måste stoppa den här utvecklingen men om man tittar i senaste statsbudgeten så ser man inga tecken på broms.

Först och främst måste vi reda ut vilken sorts ekonomisk situation vi är i. Av någon anledning så är den allmänna uppfattningen att vi har inflation på grund av en överhettad ekonomi. Det är naturligtvis inte sant.

Hushållen blöder pengar i ökade mat- och energikostnader och konkursnivåerna har legat konstant över föregående års nivå sedan början av september. I skrivande stund så har vi 54 % fler konkurser i medeltal senaste 14 dagarna.

Då kliver riksbanken in och vill höja räntan för att förvärra situationen ytterligare. Samtidigt som regeringen signalerar att momsintäkterna ska öka med 82 miljarder de kommande tre åren. Det är att aktivt förvärra situationen.

Det ekonomiska läge som är nu kan beskrivas närmast som en stagflation. Ökade energipriser och omvärldsoro har gjort att ekonomin har bromsat in hastigt (stagnation), hushållens pengar blir därmed mindre värda (inflation) och lönerna/inkomsterna ligger på ungefär samma nivå. Begreppet stagflation är inte nytt men det verkar som att den styrande eliten är helt främmande för begreppet och helt saknar verktyg att hantera det.

Jag hämtar beskrivning av stagflation från Wikipedia:

”Tillståndet är problematiskt inte bara på grund av att det förenar negativa sidor från hög- och lågkonjunktur, utan är dessutom svårt att åtgärda. Politiska åtgärder som dämpar inflationen medför ofta höjd arbetslöshet och vice versa. Det råder alltså en grundläggande motsättning mellan prisstabilisering och BNP-stabilisering. Det är därför svårt för centralbanken att påverka denna situation med dess primära penningpolitiska vapen, styrräntan. Stagflation kan uttryckas som höga finansiella tillgångspriser samtidigt med organisk ekonomisk deflation som skapar stagnation.”

Att höja räntan är därför förödande. En sådan åtgärd riskerar en sprucken bostadsbubbla och en havererad fastighetsmarknad. Det är klart att om man inte har råd med el, drivmedel eller mat så kanske det är lika bra att man bor i tält också...

Bushkabin

Det är, som sagt, inte helt lätt att hantera en sådan här situation. Men en sak är säker och det är att, som stat, gå in och förvärra situationen är en direkt dålig idé. Man måste istället dämpa effekterna och försiktigt återställa situationen, utan att dela ut en massa extra bidrag.

Kalkylerna säger att staten förväntas ta in 82 miljarder extra i moms om tre år och 8 miljarder mer i energiskatt, jämfört medd 2022.

Till det kommer alla dolda skatter. 90 % av elproduktionen är statlig/kommunal (42 % svenska Vattenfall men även norska Statkraft, finska Fortum och tyska Uniper).

När energipriserna ökar så landar inkomsterna i statliga bolag som har direktiv att driva verksamheten affärsmässigt, det vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Inkomsterna slussas sedan in i statskassorna ”bakvägen” via aktieutdelning. Man bör vara tydlig med att hela prisökningen på el är alltså en direkt konsekvens av statlig styrning.

Om man fortsätter på nuvarande spår så driver man in landet i en riktigt djup lågkonjunktur och ökar på klassklyftorna ytterligare. Om man har 100 000 i månadslön så spelar det inte så stor roll om de basala månadskostnaderna för mat, el och drivmedel ökar med 15000 kr men om du tjänar 15000 i månaden så kan man omöjligen klara av en sådan prisökning, i alla fall över en längre eller återkommande period. Det behöver du inte vara nationalekonom för att förstå.

Du behöver vara bra arrogant för att inte förstå det.

Fakta: Länkar

Sveriges elexport slog nytt rekord 2022 SVT

Andra länders elstöd till hushåll YLE

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Hans Albertsson

en av nyckelpersonerna i Bränsleupproret, Asker

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt