Samhället

Björn Söder, hur blev det med sänkta el och bränslepriser?

Söndag 11 December, 2022

Ulf Johansson intervjuar Björn Söder, Sverigedemokraterna, kring vallöftena om takpris för el, sänkt bränslepris och de höga matpriserna som hotar svenska folket med en hård vinter. Helt skapad av politiska beslut. Beslut som kan rivas upp.

Björn Söder, är det bränslebolagen eller svenska folket som ni värnar efter valet?

-Vi skulle vilja haft en snabbare sänkning. De andra partierna gick inte med på det. Och det blev en snabb budgetprocess. I budgeten till våren ska svenska folket märka skillnaden.

Björn Söder har inte hört talas om de påtryckningar( se faktaruta nedan) som bränslebolagen under ledning av förre statsministern Reinfeldt gjorde dagen efter valet mot de fyra partierna i regeringsunderlaget.

bensin SD

Vallöftet ovan blev i verkligheten 40 öres sänkning..

Men när det nu inte blev nån sänkning av inblandningen av det dyra slaktavfallet, vegetabiliska oljor mm. (reduktionsplikten), kunde ni då inte sänkt koldioxidskatten eller momsen, så att ni hade uppfyllt ert vallöfte om sänkt bränslepris?

-Vi är inne i en lågkonjunktur med hög inflation. Därmed finns det begränsat utrymme i budgeten. Vi tar ansvar för den statliga budgeten i sin helhet.

Men det är ju så att Sverige riskerar kritik från EU för att vi har för lågt budgetunderskott (idag 33 % av bruttonationalprodukten). Alltså finns det väl jätteutrymme för staten att låna upp pengar för att att kompensera människor för de höga el-, bränsle och matpriserna?

-Det gör vi, vi inför ett bättre reseavdrag,

Det är ju bra, men dom pengarna kommer ju inte förrän 2024.

-Sant, men samtidigt har vi enorma elpriser, som vi måste kompensera för och pengarna räcker inte till allt.

(Elstödet ska finansieras med återföring av flaskhalsintäkter. Flaskhalsintäkter uppkommer som följd av elhandel mellan elområden med olika elpriser och utbetalas till Svenska kraftnät som i sin tur ska återbetala dessa till kundkollektivet. Regeringens hemsida.)

-Jag förstår att väljarna är besvikna och inte ser resultat från dag 1. När man närmar sig mandatperiodens slut, så hoppas jag att väljarna ser att man gjorde ett bra val 2022 och ser det i sin plånbok.

Du kom in på elpriset. Den kompensation ni beslutat om innebär att jag, som ett tag till har ett fast elpris och betalar 54 öre kWh ska få 79 öre tillbaka. Medan en trebarnsfamilj jag känner har betalat 204 öre/ kWh under 12 månader. Dom hade väl behövt ett takpris på elen istället för er modell?

Norskt takpris på el

-Vi måste ha lägre energipriser, dels långsiktigt genom att få igång kärnkraft igen. Det kommer på sikt att ge oss lägre priser. Kortsiktigt för att vi människor ska överleva vintern, är att vi får kompensation för de här höga elpriserna, som höjs av efterfrågan från Tyskland.

Många partier, även Sverigedemokrater, talade före valet för införandet av ett högkostnadsskydd, ett tak för elpriset. Nu har man utrett detta och kommit tillbaka och säger att kompensation, räknat på de gångna 12 månaderna, är bättre. Ett takpris skulle innebära att staten har svårt att förutse kostnaderna. Ett takpris stimulerar inte heller energisparandet hos hushåll och företag. När man når taket kan man brassa på hur mycket som helst med elen, man får ända det betalt.

Det beslutade systemet skapar incitament för att spara på energi, så att topparna på elförbrukningen kapas och vi slipper nedstängningar av elnätet. Det kommer inte att slå rättvist. Elräkningar på 30 000 för tre månader är horribla summor. Får man då igen 15 000 enligt detta system, blir det 17 000 man ska ut med och det blir tufft.

Men det blir ju en stor ovisshet för oss alla när vi inte vet var elpriserna hamnar dessa tre månader.

-Jag kan instämma med kritiken mot att det tar så lång tid att få elstödet utbetalt.

el en exportsucce

Från Unipers hemsida

Men är inte problemet nu att vi exporterar så väldigt mycket ström och att vi då får vi betala exportpriser för vår ström?

-Hade vi bara behövt försörja oss själva hade vi haft tillräckligt med ström, men vi är ju tvungna av EU-lagar att exportera till Tyskland, när dom har behov. Och då blir det konkurrens om strömmen och det trissar upp priserna.

Men det ska väl inte vi behöva betala för? Som ett parti som är för Sverige och svenska folket, ett nationalistiskt parti, borde man väl säga att vi ska se om vårt eget hus först och främst? Att stoppa exporten om det behövs. De svenska konsumenterna ska väl inte behöva betala tiodubbla priset mot produktionskostnaden? Visst är det bra att staten går in med stöd till elkonsumenterna, men i själva verket stöttar vi ju elbolagen. Det är ju enorma vinster dom gör.

Och då tänker jag som så att Sverigedemokraterna var ju med och satte in 200 miljarder i kreditgarantier till elbörsen en vecka före valet. Men är det inte bättre att gynna de vanliga elkonsumenterna. Elen måste va till för oss alla, vi bor ju i ett nordligt land, där vi behöver värme.

-Jag håller med att vi måste ändra förutsättningarna för hur det ser ut. Att vi tvingas exportera ström och sen ska det läggas i knäet på våra invånare är horribelt. Hela det här systemet med elområden med olika pris är fel. Jag tycker att det borde vara att man har ett pris i hela Sverige. Sedan håller jag också med om att har vi elbehov här måste det först tillgodoses innan exporteren. Men det strider emot EU rätten och då är frågan ska man ta den striden då? Och dom eventuella straffavgifter som det kommer att kosta Sverige om vi skulle stänga ner exporten? Jag vet inte om det gör att vi ekonomiskt skulle tjäna på det. Vi har ju inte rätt att stoppa idag, utan det är ju solidaritetstanken. Men samtidigt såg vi under pandemin, när det började bli brist på sjukvårdsresurser, då stoppade Frankrike exporten hit till Sverige, för att tillgodose sig själva. Så andra länder har ju agerat själviskt, så den här tanken att alla ska dela med sig till alla i Europa det har inte fungerat. Allt sånt kanske man bör se över framöver. När andra lander kan strunta i EU beslut så borde vi börja agera mer som övriga EU länder.

flaskhalsavagifter

Den tredje saken för många människor, förutom oljepris och elpriset, är vanliga människors framtidstro. Vågar jag skaffa ny lägenhet? Vågar jag det eller det? Det blir en käpp i hjulet för hela samhällsekonomin och det är där jag tänker att ni som politiker måste ta det ansvaret och säga nej, nu får det vara nog med det här med att leka affär med elen, eller det här att oljebolagen måste ha sina vinster. Man måste väl istället säga att nu räcker det?

-Jag håller med, för oss som parti så är det ju viktigt att sätta Sverige och svenska folket i främsta rummet. Sedan är det ju så att vi har inte egen majoritet, så vi kan inte göra hur vi vill. Vi måste hela tiden förhandla med de andra partierna, komma överens och hedra de överenskommelser som har slutits och det tänker vi göra. Sedan får vi försöka putta i den riktningen som vi vill. Det var väldigt kort tid nu när det gäller budgetprocessen. Från en dag till en annan skulle vara klart. Och jag tror ju att det är en stor del till att man inte har fått igenom allt det som man skulle vilja,. Det är min förhoppning att redan i

vårändringsbudgeten så kommer svenska folket att se att här sker stora saker och sedan framför allt till budgeten nästa år så kommer det göra skillnad.

Vi får hoppas att inte för många företag hinner gå i putten innan dess. Det här är ett allvarligt läge.

-Det här får enorma konsekvenser med de höga energipriserna och bränslekostnader som driver inflation. När man ser mejeriprodukterna till exempel så är inflationen 27 % och det ser man om jag skulle gå och köpa en liter yoghurt så den är närmare 30 kr nu jämfört med att bara runt 20 kr tidigare. Jag tror också att det finns kanske en del andra intressen som som tar tillfället i akt att ta högre priser för att det är lätt att skylla på att nu ökar inflationen och nu tar producenterna mer för att bränslet och energin kostar mer och så vidare. Så trissas priserna upp så att det blir en svår vinter för många. . Dels i höga matkostnader och dels höga energikostnader och dels hög bränslekostnad att ta sig till jobbet. . Men jag tror inte att det finns nån quickfix här.

Men visst finns det väl en quickfix? Vi har en så låg statsskuld så det är inget bekymmer för staten att låna pengar för att subventionera elpriserna och bränslepriserna, så att folk har råd att ta sig till jobbet och får tillbaka sin framtidstro. För det andra, se till att att sluta leka affär med bränsle och el. Det är för väsentliga saker. Och det tredje är väl ändå att rent allmänt se om vårt hus i Sverige. Så tänker jag. Det är väl en quick fix?

-Jo, det är bra tankar, tycker jag. Men om det är så där quickfix att man gör det i all hast, det tror jag inte tyvärr. Det finns säkert vissa saker att göra Hade vi Sverigedemokrater haft egen majoritet hade vi kunnat agera på egen hand, men nu är det fyra partier som ska förhandla. Där vi ser pengar att spara, där vill andra partier inte spara. Och därför ser jag ingen quickfix förrän vi får egen majorietet.

Eller så får folk börja säga sin mening lite mer?

-Det är ju inte helt fel heller att folk protesterar och säger ifrån, avslutar Björn Söder.

Efter samtalet med Björn Söder tänker jag: håller Sverigedemokraterna på att bli en dörrmatta åt bensin och elbolagen? Och de stora länderna i EU?

Fakta: Bränslebolagens vakthund Reinfeldt drar i trådarna. Mot betalning.

Vallöftet om sänkt reduktionsplikt punkterades av Fredrik Reinfeldt

Bränslebolagen

När Jessica Alenius får se valresultatet så vet hon vad hon måste göra.

– Vi var bekymrade över läget och vad som skulle ske med reduktionsplikten. I valrörelsen var både nuvarande regering och Sverigedemokraterna tydliga med att de ville sänka drivmedelspriserna. Det pratades om mellan fem och tio kronor vid pump, säger Jessica Alenius i en intervju med Svenska Dagbladet 27 november.

Hon är VD för branschorganisationen Drivkraft Sverige som representerar stora drivmedelsbolag, till exempel Preem och Circle K. Styrelseordförande är tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt (M).

Enligt tidningen tar Drivkraft Sverige via telefon kontakt med samtliga fyra partier som har vunnit majoritet.

“Jessica Alenius vet att de planerar att ge sig på reduktionsplikten och att det är nu, när frågan förhandlas, som det är dags att agera. Branschorganisationen vill veta vad som kommer att hända och har medskick till förhandlingsbordet.

– Genom att kraftigt sänka reduktionsplikten blir det svårt att nå klimatmålen för transportsektorn. Samtidigt väljer man att dra undan mattan för drivmedelsbranschen som har gjort stora investeringar i omställningen.

Bränslebranschen älskar reduktionsplikten och det finns flera skäl.

För varje år ska andelen biodrivmedel bli högre enligt en stigande kurva som riksdagen har beslutat och i Sverige är inblandningen högre än i övriga Europa. Inblandningen pressar upp priset ”vid pump” eftersom HVO är dyrare än ren diesel.

För en del drivmedelsbolag är det här mycket lukrativt. De är nämligen själva producenter. Störst är finländska Neste som exporterar till Sverige. Men både Preem och St1 har svenska anläggningar och planer på fler. Alla tre är medlemmar i Drivkraft Sverige.”

https://www.svd.se/a/kE00dv/sa-avgjordes-striden-om-reduktionsplikten

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt