Samhället

Bryr sig politikerna om hur folk har det?

Tisdag 22 Mars, 2022

Bränsleupprorets talesperson Peder Blohm Bokenhielm skriver här nedan och efterlyser verkstad efter sina möten förra veckan med finansminister Damberg och andra politiker samt oljebolag.

-Som representant för 60.0000 aktiva Facebook-användare framför vi härmed till regeringen följande:

- Betrakta dagens läge som en force majeure-situation, ett nödläge, avseende energiläget.

- Ta tillfälligt bort samtliga pålagor i form av skatter och avgifter på samhällsnödvändig energi, såsom el, värme och drivmedel under en period av 6 månader.

- Sänk reduktionsplikten kraftigt på bränsle, förslagsvis ned till 5 % på diesel och bensin med ett förhandsbesked på 6 månader att gälla per omgående.

Vi kräver åtgärder för att samhället inte skall stanna.

Vid en tillfällig kris, har regering och riksdag mandat att genomföra krispaket. Du kan jämföra dagens kritiska situation med force majeure. En bank, förbehåller sig att agera på visst sätt i en ekonomisk kris. Svenska folket är att jämställa med Sveriges inkomstkälla i egenskap av hennes bank. Därmed bör gälla att, medborgare kan meddela staten, nu råder force majeure. Vi kräver åtgärder för att samhället inte skall stanna. Det finns tidigare exempel på chockhöjningar av fatoljepriset, till exempel när oljefält i Saudiarabien fick besök av iranska drönarbomber. Då steg bränslepriset med 70 öre på 2 dygn.

I dessa dagar, stiger bränslepriset i krontal per dag på grund av krig.

Kriget startat av Ryssland, har lett till en omfattande ökning av priser inom alla energislag. Utöver detta, har flera europeiska länder fasat ut grundläggande energiproducerande källor såsom kärnkraftverk och kolkraftverk. Dessa har i stor omfattning ersatts av väderberoende vindkraftverk och solceller, det vill säga av opålitliga energikällor. Sverige är ett av dessa länder. Ett antal europeiska länder är idag beroende av rysk gas, oavsett deras retorik och meddelanden om bojkotter.

Låt Sverige satsa på våra egna behov istället för på andras. Vi har för närvarande via SIDA projekt med bidrag till Ryssland. Slopa alla utbetalningar per omgående och ta hem eventuell projektpersonal, lägg projekten på is.

Preem har investeringar och utlägg på grund av krav på biodrivmedelsinblandning. Låt nu inte lobbyisterna i Preem, ha inflytande över vår lag, gällande procentdelen för biodrivmedelinblandning. Lobbyisters inflytande leder endast till omfattande prisökningar och brist på drivmedel.

Oljebolagen ser hellre, att du som resenär förlorar pengar än att de, med sina massiva rikedomar gör det.

Inblandningskraven har villkor på att den skall ligga runt 30,5 %. Detta är en orealistisk andel, sett till Sveriges låga produktion. Den låga produktionen, är orsakad av en byråkratisk reglering I Sverige och EU. Priset på HVO100 (icke fossil diesel, se faktaruta) tankas snart för över 30 kronor per liter vid pump. Raffinaderierna planerar för ett år i taget och vill inte att reduktionsplikten sänks i år. Oljebolagen ser hellre, att du som resenär förlorar pengar än att de, med sina massiva rikedomar gör det.

Bränsleupproret kräver

 • att regeringen meddelar redan nu i mars, att from september 2022 sänks reduktionsplikten till 8 % på samtliga drivmedel.
 • att regeringen per omgående tillfälligt slopar all koldioxidskatt och energiskatt.
 • att detta förslag inte sopas under mattan av en socialdemokratisk regering, såsom vi sett att liknande förslag behandlats tidigare.

Vi vill se att hela landets bästa tas till vara.

Hotade branscher av nuvarande situation.

De skenande kostnaderna företag idag har för energikonsumtion, leder till utsatthet för de flesta branscher. Här listas några.

 • Entreprenad och schakt
 • Transport
 • Matproduktion och försäljning
 • Skogsproduktion
 • Rennäring
 • Turistnäring
 • Kommunens omsorg
 • Hålla vägstandard och snöröjning
 • Polis
 • Försvar
 • Volontärverksamhet, såsom hos kyrkor och Röda Korset och flyktinghjälpare.
 • Att komma till arbete för pendlare i alla branscher.

Bränsleupproret kräver att regeringen per omgående genomför skattesänkningar nu

och inte fördröjer åtgärder med luddiga hänvisningar, typ att behovsprövning skall leda till bidrag/avdrag till vissa grupper. Sådan avvägningar leder till att många företag och personer går i konkurs, att avdrag/bidrag dröjer till de påtänkta innan de får ta del av kostnadsminskningar.

Klassisk socialdemokratisk politik drar här för mycket administration, leder till för lite nytta och kommer för sent. Vidare kostar ofta sådan administration mer för staten, jämfört med den summa som betalas ut till företagen och individerna.

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Peder Blohm Bokenhielm

Ordförande, Bränsleupproret, Vilshult

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt