Jobbet

E 22-kaoset: Trafikverket gav order att inte ploga, säger Micke Lundin

Fredag 8 Mars, 2024

Trots vädervarning säger mina polare i snöröjningen att de fick direkt order av Trafikverket: Ni får inte gå ut och sprida salt, ni får inte ploga ännu, för att det ska bli varmare väder, säger Micke Lundin, lastbilschaufför med bakgrund i snösvängen, i detta samtal:

-Dessutom fick dom order om tystnadsplikt. Problemet började alltså redan från kontoren Och sen när man väl skickade ut bilarna, då var det ju för sent. När Micke själv började i snösvängen på 1980-talet fanns den lokala kompetensen kvar, på Vägverkets stationer kunde snöröjarna byta ut slitskär till snöplogarna. På vägstationerna fanns folk med långvarig yrkeskunskap. Den kunskapen gick i graven när politikerna privatiserade vägunderhållet. (Se faktaruta.)

-Vi får gå den statliga vägen igen, problem måste fixas oavsett budget, säger Micke. Du måste ta tillbaka vägarna, du måste ta tillbaka skolorna, du måste ta tillbaka sjukvården. Du måste få det att fungera igen.

Micke Lundin2

Micke Lundin

- Jag öppnar min käft och sitter inte ner och stänger inte min dörr. Och gömmer mig inte bakom en gardin heller för att jag anser att det man gör mot Sverige och mitt land som både jag har hjälpt till att bygga upp och mina föräldrar och farföräldrar har byggt upp, det är inte rätt att det ska rivas. Precis som med E 22 så måste nån resa sig upp och börja ta tag i problemen.

-De gamla människorna som jobbade i Trafikverket, som jobbade i snösvängen förr i tiden, de är 70-80 år gamla idag. Ta in dem på kontoret, sätt in er tillsammans med de här människorna, lyssna på vad de har att lära ut.

-Vilka är det som gör fel då? Ja det är inte vi på golvet, nej. Och det är ju samma sak, vi fick ju ju för någon månad sedan en sån här skrämselpropaganda att kriget kommer. Är det folket som startar kriget? Folket startar inga krig, har aldrig startat några krig, det är politikerna som startar krig.

-Och det är ju samma sak det här med att vi vart överkörda i Sverige totalt gällande det här med NATO. För att svenska politiker i våran regering visste att om vi låter svenska folket gå till folkomröstning, om vi ska gå med eller inte i NATO, så kommer det bli ett nej.

-Jag är 56, våra barn är i 20-30 års åldern, fullt krigsföra människor så att säga.

-Går vi med i NATO och det blir krig i ett annat land så kan NATO gå in då mer eller mindre och ge direktiven att de här människorna ska ut i krig. Och det vill vi fan inte. Nej, jag har inte röstat för det. Nej, nej. Varför ska jag låta mina barn gå ut i krig i ett annat land? Det är väl sin sak om jag skulle ta ut mina barn i ett krig och försvara mitt eget land.

Vad tycker du om samhällsutvecklingen, håller du med Micke Lundin?

Fakta: Så rev dom ner Vägverket

FAKTA: LÄNKAR TILL DE RIKSDAGSBESLUT SOM BESEGLADE VÄGVERKETS ÖDE

Socialdemokraterna 1990 genom Ingvar Carlsson:

"Övergången till en helhetssyn på väginvesteringarna ger också anledning till förändringar i vägverkets organisation och arbetssätt. Sådana förändringar beräknas ge en årlig besparing på 300 milj. kr. Regeringen föreslår att vägverket organiseras i en myndighetsdel och en produktionsdel."

Borgerliga genom Carl Bildts regering: " Konkurrens inom ett område anses allmänt leda till en effektivare verksamhet och högre produktivitetsutveckling. Detta var en av utgångspunkterna när riksdagen efter förslag från regeringen är 1993 beslutade att Vägverkets produktionsverksamhet successivt skall konkurrensutsättas och att verksamheten skall bolagiseras. ....Ett stort antal av de 250 vägstationer som divisionen tog över har ställts tomma i avvaktan på försäljning. Det nu bedömda behovet av vägstationer uppgår till mellan 90 och 100 stycken. Vidare har maskinparken under perioden reducerats med drygt 100 enheter och uppgick år 1993 till ca 2 600 större fordon och maskiner. Ytterligare reduktioner skall genomföras. Under perioden 1991-1993 har antalet anställda inom produktionsdivisionen minskat med ca 1 000 personer. Denna personalminskning har till största delen skett genom naturlig avgång men också till följd av ett antal aktiva åtgärder från Vägverkets sida."

Socialdemokraterna genom Göran Perssons regering: " Vägverket har utifrån de av regeringen beslutade riktlinjerna för verksamheten slagit fast avkastningskrav motsvarande 15 % efter skatt på det internt tillförda egna kapitalet.

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt