Tryggheten

Efter polismordet, 3300 poliser kräver åtgärder.

Tisdag 19 Oktober, 2021
Jag tror att det är viktigt att vi gräsrotspoliser höjer vår röst

-Det har blivit en allt värre attityd mot oss från de kriminella nätverken, säger Hannah Bergelin, Göteborg. Hon har varit polis i 20 år.

-Vi har inga bra verktyg att möta dom. Och lagarna ger för lite konsekvenser för de kriminella.

-När min kollega Andreas mördades i Biskopsgården i Göteborg den 30 juni tyckte jag att nåt måste göras.

Tillsammans med poliskollegor diskuterade vi fram hur vår arbetsmiljö kan förbättras.

– Jag tror att det är viktigt att vi gräsrotspoliser höjer vår röst.

-Jag har fått många tacksamma mail från kollegor. Även chefer och facket har stöttat. Det har varit fint att uppleva kårandan på nära håll. Höra att vi har samma problem i hela landet, i Malmö eller Uddevalla och på andra håll. Vi har påverkat och gjort skillnad, säger Hannah Bergelin.

-Vi har träffat inrikesminister Mikael Damberg och partiledarna. Dom lyssnade med stora öron. Vi har vädjat till partierna att samarbeta, så att våra förslag genomförs snarast.

Polis namninsamling.jpeg

Hittills har 3307 poliser skrivit under namninsamlingen.

-Kraven är viktiga även för allmänheten. Gängmiljön bryr sig inte om människoliv. Vi behöver fler verktyg i vår verktygslåda för att kunna hantera de här människorna. Därför är nu namninsamlingen öppen för även icke-poliser att skriva under.

Namninsamlingen skall sedan lämnas i statsministerns och övriga partiledares händer.

Vi poliser känner en tomhet, frustration och vanmakt efter att Andreas mördades i uniform på öppen gata.

Den inleds så här ”Det här får inte bli ännu ett våldsdåd som glöms om några veckor medans regeringen debattera om marknadshyror eller något annat. Detta måste prioriteras så att vi och befolkningen kan gå säkra på våra gator. ”

"Det svenska samhället måste rustas för att möta de kriminella problembilder vi upplever idag.

Där är skolan otroligt viktig och den måste resurssättas för att kunna arbeta både främjande och förebyggande. Även socialtjänsten behöver få betydligt bättre verktyg för att kunna hantera unga människor i kriminella miljöer.

Vi behöver fortsatt bli fler poliser som jobbar ute i de utsatta områdena. Vi behöver kunna jobba med en hög lokal närvaro i alla våra utsatta områden, inte bara kraftsamla på ett område i taget.

Hjälp oss poliser att förändra till det bättre så vi kan fortsätta hjälpa er! "

Fakta: Namninsamlingens krav

 • Antisocialt beteende mot blåljuspersonal måste bli straffbart.

Att kriminella personer kan störa, provocera och uppvisa ett

hänsynslöst beteende mot blåljuspersonal skapar ett

signalvärde som höjer deras status i den kriminella miljön.

 • Hemlig avlyssning och dataavläsning måste kunna få ske på

personer med gängkoppling utan misstanke om ett specifikt

brott. Möjligheten att förhindra allvarlig brottslighet skulle då

kraftigt öka.

 • Slopa mängdbrottsrabatten. En gärningsman som döms för

flera brott bör istället få en skärpning av straffet.

 • Slopa straffreduktionen/rabatt för personer när dessa döms för

grova brott. Straffreduktionen måste också tas bort om

gängkoppling kan styrkas, oavsett ålder på gärningsman.

Inför straffskärpning när brottet kopplas till gängmiljön. Att

vara gängmedlem måste ses som en kraftigt försvårande

omständighet.

 • Inför visitationszoner. Polisen beslutar att under en kortare

period inrätta en visitationszon när en konflikt blossar upp i ett

speciellt område. Polisen har då rätt att utföra kroppsvisitation

utan konkret brottsmisstanke för att kontrollera om personen

bär vapen.

 • Gängkriminella får tuffare villkor i fängelserna, till exempel

inskränks deras möjligheter till besök och permission när det

finns en pågående konflikt.

 • Gängkriminella kan dömas till vistelseförbud i det område de är

aktiva i. Bryter de mot förbudet behöver de dömas till fängelse.

Gärningsman som har en gängkoppling eller om gärningen

klassas som gängrelaterad bör undantas från paragraferna 6a

samt 23 i lagen med särskilda bestämmelser om unga

lagöverträdare.

6 a § Den som inte har fyllt arton år och som är gripen eller anhållen får hållas i förvar i

polisarrest endast om det är absolut nödvändigt.

23 § Den som inte har fyllt arton år får anhållas eller häktas endast om det finns synnerliga

skäl.

 • Inför jourdomstolar för enklare brott. Möjliggöra en snabbare

hantering så att begånget brott får konsekvenser i närtid.

 • Öka straffvärdet markant på övergrepp i rättssak så att det

inte är värt att exempelvis hota vittnen inför en rättegång.

 • Det behöver bli straffbart om misstänkt gärningsman inte

kommer till rättegång.

 • Begränsa misstänkts rätt till insyn i förundersökningen innan

rättegång. Att den misstänkte får ta del av all bevisning gör att

denne kan lämna en tillrättalagd historia som är anpassad

efter utredningen.

 • Ta bort omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen vid

rättegång. Allt som framkommit under en förundersökning skall

få användas och bedömas i rätten. Även vad en misstänkt, ett

vittne eller en målsägande berättat vid tidigare förhör.

 • Det behöver bli straffbart att rymma från fängelse/institution.

 • Utvisning ska vara huvudregel när personer utan svenskt

medborgarskap begår grova brott.

 • Villkorlig dom skall som regel enbart kunna dömas ut vid första

domen.

 • Ge polisen utökade möjligheter att kameraövervaka allmänna

platser. Befintlig kameraövervakning har till stor del flyttat

brottsligheten från de övervakade platserna.

 • Polis behöver få uttryckligt lagstöd att kontrollera identitet på

personer för att upptäcka efterlysta, kartlägga kriminella

kopplingar och kunna veta om personen man har framför sig är

aktivt kriminell.

 • Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Domstolsväsen

behöver dimensioneras för att hantera det ökade antalet

ärenden ovanstående skulle innebära.

Ulf Johansson

F d Maskinreparatör, Kristianstad

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt