Samhället

Kan socialdemokratin hitta tillbaka till folket, del 5. August Tapojärvi, Kiruna

Söndag 26 Maj, 2024

August Tapojärvi har nyligen lämnat socialdemokraterna, men hoppas på en pånyttfödelse av tanken på ett folkhem. Lyssna här på del 1.

Här kommer nästa del där August Tapojärvi snackar mer kring vilka frågor som är viktiga för oss på golvet.

-Först och främst, det jag skriver nedan är inte menat som ett facit, säger August.

-Det jag skriver är ett bidrag till att engagera och aktivera arbetarrörelse. Om du har frågor, synpunkter och vill fortsätta diskutera så finns jag på instagram och på facebook. Helst av allt så ska du kontakta Vi som bygger landet och vara med i deras podd och där fortsätta elda på med engagemang och aktion! Jag är en vanlig löntagare och fler av våra röster behöver höras oavsett om vi håller med varandra i sak eller ej.

Palme o bygg arb

Foto: Jean Hermansson. Bilden från Landskrona Foto

Fakta: August Tapojärvis om hur socialdemokraterna skulle kunna hitta tillbaka till folket.

Visst, kan socialdemokraterna hitta tillbaka till folket. Om partiledningen, alltså partistyrelse, gruppledare, distriktsstyrelser och arbetarekommunstyrelser gör en 180 graders vändning och på riktigt prioriterar att i praktiken samverka med partimedlemmar, fackmedlemmar och väljare. Då finns en snöbolls chans i helvetet att vända den 40 åriga trenden av avveckling av socialdemokratisk politik inom Socialdemokraterna.

Steg 1.

Ut och träffa folk, tvinga alla ak, ds och partistyrelsen att resa land och rike runt för att samla människor till fysiska träffar och få igång en ärlig och ödmjuk självrannsakan. Vad kan vi lära oss av Socialdemokraternas historia de senaste 40-50 åren? Erkänn att vi gjorde fel och vad vi gjorde fel!

Steg 2.

Involvera partimedlemmar, fackmedlemmar, idrottsföreningar, kulturföreningar och väljare att tillsammans med förtroendevalda och anställda inom partiet att utveckla en ny politik och ett nytt arbetssätt att nå ut med den politiken. Och med ”nå ut” menar jag att ha fysiska möten med samtal om politiken på medlemsmöten i partiet, i facken, på arbetsplatserna, i skolorna, på universiteten och på torget. På puben och på hemmafester (med eller utan alkohol).

Steg 3.

Gå till val med de nya sakpolitiska frågorna och gör det på samma sätt som man hittills engagerat och aktiverat i steg 1 och 2.

Steg 4.

Bilda regering och lagstifta i riksdagen i samverkan enligt steg 1 och 2. Ingen lag finns i Sverige att Socialdemokraterna måste hållas ansvariga och konstant samverka med fackföreningar men vi borde göra eller förnya en sådan överenskommelse. S ska lyda fackens order och inte tvärt om. S är fackens verktyg i riksdag och eventuell regering att genomföra fackens vilja. Förtydligande: för att detta ska fungera enligt grundidén krävs att även fackförbunden genomgår samma självrannsakan och samma demokratisering som jag föreslår att S gör i steg 1 och 2.

I denna teori jag har kan jag inte prata om Socialdemokraterna som en separat del från fackföreningarna. Facken är grunden, det är moderorganisationen för att få arbetarvänlig politik, lagstiftning och kollektivavtal i Sverige på ett demokratiskt och långsiktigt hållbart sätt. Missanvänds eller ignoreras detta så är hela skiten meningslös. Det är alltså ett gediget förarbete som krävs för att politiska sakfrågor sedan överhuvudtaget ska kunna genomföras och hålla långsiktigt i Sverige. Extrem disciplin och ödmjukhet krävs av Socialdemokraternas och fackförbundens ledande positioner.

Politiska sakfrågor som vi redan vet är viktiga hos väljarna då. Vi kan dela in dem i fem områden:

Arbetslivet

Utbildning

Sjukvård och omsorg

Migration och integration

Bostäder

Vi måste även såklart se till ett sjätte område, området som ska se till så att vårt land, vårt gemensamma hushåll har råd att genomföra åtgärderna i de fem områdena.

Det sjätte området är: Finansiering och omfördelning av vinst

Politiska sakfrågor för både Socialdemokraterna och fackföreningar:

Arbetslivet

Arbetstidsförkortning till 36h arbetsvecka och 6 veckors semester.

Tack vare teknisk utveckling har produktionstakten mångdubblats de senaste 100 åren. Vinsterna för ägarna av produktionen har skjutit i taket lika länge Samtidigt har utrymmet för återhämtning och fritid för oss som utför arbetet och genererat vinsten totalt stagnerat. Nu är det löntagarnas tur att få sin levnadsstandard höjd tack vare den tekniska utvecklingen. Stärk anställningsskyddet. Alla ska kunna välja ett jobb som man vet att man har imorgon och om ett år, om man vill. Löntagare ska kunna planera sina egna liv, livet ska inte utnyttjas av arbetsgivare. Heltid tillsvidare ska vara norm på arbetsmarknaden. Flexibilitet på arbetsmarknaden ska vara för löntagaren, möjligheten ska vara för den anställda och ska inte kunna användas som kryphål för arbetsgivarna till löneslaveri.

Utbildning

Avskaffa privat skola. Det är ett rån av skattebetalarna. Idag betalar vi med våra skattepengar för själva investeringsrisken. Vinsten som tas ut går aldrig tillbaka till varken skattebetalare och absolut inte till skolbarnen, vinsten går till ägarna.Gemensamt ägd skola. Hela landet och alla områden ska ha en bra och gemensamt finansierad och styrd skola.Utöka distansutbildningar. Utöka livslångt lärande. Jobba och plugga samtidigt. Sänk körkortsåldern till 16 och gör körkortsutbildning till obligatorisk i gymnasiet. Många jobb kräver körkort, alla har inte ekonomiska eller sociala förutsättningar att ta körkort på egen hand.

Sjukvård och omsorg

Gemensamt ägd och demokratisk sjukvård och omsorg. Alla i hela Sverige ska ha bra sjukvård och omsorg, gemensamt finansierad och styrd. Vinstdriven vård är inte lösningen på grundproblemet och löser vi inte grundproblemet så kommer privat vård aldrig bli något mer än en dålig och orättvis nödlösning där redan rika individer tjänar pengar på sjuka och gamla!

Migration och integration

Sverige idag fördelar inte materiella resurser för att kunna erbjuda alla att bli en del av vårt samhälle. Det beror naturligtvis på att den politiska viljan och det politiska modet saknas. Om Socialdemokraterna vill hitta tillbaka till folket krävs det att partiet kan erkänna sitt misslyckande och samtidigt öppensinnat se framåt. Partiets politik har svikit både sina kärnväljare och de individer man har försökt hjälpa genom att ta in i vårt land. Men vi kan vända skutan, och det oavsett partipolitisk tillhörighet eller uppfattning. Det finns hos vanliga arbetare redan idag jättebra förslag på lösningar.Integrera genom arbete och utbildning. Alla i arbetsför ålder ska erbjudas arbete kombinerat med utbildning i svenska. Jobba och plugga samtidigt. Skolan ska som sagt vara i gemensam ägo och kontroll. Barnen ska gå i skolan som ligger närmast. Så var det så sent som på min tid, på 90-talet. Då gick jag i samma skola som rika och fattiga, nya svenskar och gamla svenskar, halva svenskar, trekvartssvenskar och helsvenskar. Omedvetet lärde vi av varandra och vi lärde oss att respektera varandra bara genom att vi alla var en del av varandras omgivning. Vi vet vad social och ekonomisk segregation leder till, för vi lever i dess konsekvenser precis just här och nu.

Samma utbildningsprincip i högre utbildningar. Varje stad ska ha ett distansuniversitet. Distansutbildningar men med möjlighet för studerande att samlas fysiskt och lära med och av varandra. Tekniken finns, acceptansen för liv på distans finns. Kombinera detta med en byggnad och vips så har vi löst flera problem i en enda röd Socialdemokratiskt smäll!

Gemensamma investeringar för en gemensam framtid. Förslagen ovan på alla områden skulle kräva en mångdubbling av statliga, regionala och kommunala arbetstillfällen och vår gemensamma demokratiskt valda statsapparat har därmed större inflytande att styra över sysselsättningsgraden. Förslagen innebär nya behov och därmed skapas nya jobb för nu arbetslösa.

Bostäder

Gemensamt ägt byggföretag. Gemensamt ägt bostadsföretag.

En bostad ska vara en svensk rättighet. Om vi gemensamt äger och kontrollerar tillgången på bostäder och kostnaden för boende kan vi också OM VI VILL minimera segregation, hemlöshet, arbetskraftsbrist, arbetslöshet och i slutändan polarisering och konflikt. Bostadsbristen vi har idag är ett enormt resursslöseri. Det bidrar till så mycket ineffektivisering så jag själv får magsår.

Finansiering och omfördelning av vinst.

Progressivt sänkt skatt för löntagare, arbete som producerar tjänster och varor bidrar direkt till samhället och ska därför beskattas mindre. Progressiv kapitalskatt, vinst på spekulation ska beskattas hårdare. Rena fakta, ren statistik idag är den att de som är rika tjänar mer pengar på börsen än den som är fattig och försöker tjäna pengar på börsen.

Progressiv fastighetsskatt, den med dyrare villa ska bidra mer till den gemensamma hushållsekonomin. Inför progressiv gåvoskatt.

Gör om det kommunala utjämningssystemet. Det fungerar ju inte som tänkt. Kiruna kommun är det lysande exempel. Kiruna håller på att gå i konkurs men betalar samtidigt in till detta haveri. Det gör fler kommuner på fastande budgetar.

Inför lokal utvinningsavgift. Där naturresurser utvinns eller förädlas ska del av vinst stanna i den kommunen och regionen. Kan vara allt från gruvor till skogsindustri till vatten- och vindkraft. All naturresursutvinning innebär konsekvenser för kommunerna och regionerna och inte bara på miljön och estetik utan det krävs även stora investeringar i infrastruktur. Vägar, vatten, el, avlopp, skolor, sjukvård, omsorg, osv. Bara för att ett företag etablerar sig och eventuellt skapar arbetstillfällen innebär det inte per automatik att företagen bygger bostäder eller investerar i övrig infrastruktur. Det innebär idag inte ens nödvändigtvis ökade skatteintäkter för kommunen.

Gemensamt ägd energiproduktion. Tillgång till billig energi ska vara en svensk rättighet. Det innebär förutsättningar för både företag och privatpersoner att trivas och utvecklas inom Sverige.

Gemensamt ägda gruvor eller åtminstone förbjud alla utländska gruvföretag. Sveriges naturresurser är just Sveriges naturresurser. Tar man upp nåt ur backen så ska vinsterna av det stanna inom landet. Det är våra stenar och säljer vi stenarna ska pengarna gå till vårt gemensamma hushåll!

Vårt gemensamma hushåll får gå till banken med mössan i hand och ta lån till investeringarna ovan. Investeringarna kommer att generera inkomster till den gemensamma hushållsekonomin för eller senare. Visst finns det risker, men det är risker värda att ta för den potentiella vinsten i både social och ekonomisk utveckling. Och varför inte fundera på en gemensamt ägd bank?

Jag pratar om gammal hederlig svensk socialdemokrati.

Förtydligande: Som man kan konstatera så förespråkar jag gemensamt ägande av en hel del grejer. Skola, vård, delar av produktion och bostäder. Om man vill vara spydig och tillika helt korkad i huvudet så kan man kasta ord som kommunist eller stalinist mot mig. Om man däremot tänker ett steg längre så ser man ju att det jag pratar om inte har något med den saken att göra. Jag pratar om gammal hederlig svensk socialdemokrati. Den förbjuder inte privat ägande, den förbjuder inte alla liberala strukturer, den är inte ens egentligen en motpol till kapitalism.

Förslagen bygger på hur Sverige var förr, när skola och sjukvård fungerade. När det fanns nånstans att bo för nästan alla. När det inte var svindyrt med de mest basala grejerna som förväntas av ett modernt samhälle. Vi är alla människor och vi är alla olika som individer, det står jag för och det vill jag framhäva. Vi är olika, vi vill olika och vi ska få förutsättningar till att göra olika. Vi ska alla ges förutsättningar till att göra våra egna val. Det är själva definitionen av frihet. 


Så sluta svamla med mig om att jag är kommunist eller nazist, och ja jag får kommentarer av folk som säger att jag är både och eller det ena och det andra. Förbannat vad korkat att ni sänker nivån på diskussionen. 
Diskutera dessa sakfrågor istället, på riktigt och i syfte att faktiskt komma till beslut INTE i syfte att vinna eller vara tuff och cool. Vi har inte tid att svamla omkring utan vi behöver skapa ett nuläge där vi har förutsättningar till en morgondag!

Jag anser att arbete, utbildning, bostad och tillgång till mat, rent vatten och energi ska vara en svensk rättighet. Det ska vara en gemensam rättighet för alla i vårt land oavsett om du är kommunist, vänsterpartis, sverigedemokrat, centerpartist, inget av det eller något annat. Och ska vi lyckas med det så måste vi alla skriva under på det, vi måste alla bidra med det vi kan utifrån de förutsättningar vi har just precis NU.

Är du rik, ja det är dags att börja pröjsa mer.

Är du fattig, ja då går du till jobbet och börjar diskutera förändring med dina kollegor eller på stan om du är arbetslös.

Alla måste börja kämpa utifrån sina förutsättningar för att lyckas förändra till det bättre för alla. Har du inte pengar så har du en röst och en näve att slå i bordet! De rika kommer inte självmant att börja betala mer, de kommer inte frivilligt att finansiera ett mer jämställt eller ett mer demokratiskt samhälle. Det är upp till oss löntagare att faktiskt dra tummen ur röven och börja ställa krav. Ställ krav på facken lokalt, ställ krav på kommunpolitikerna. Om kommunpolitikerna säger att de inte kan göra något på grund av att pengarna är slut ja men välkomna dem in i gänget och ställ krav mot staten tillsammans!

Nu måste vi ta tillbaka våra rättigheter. Vi ska ha ett jobb och vara stolta över att bidra till vårt land. Vi ska ha någonstans att skicka ungarna utan att de blir skjutna på vägen. Skolan ska vara bra och för alla oavsett! Vi ska ha en sjukvård, alla ska ha tillgång till sjukvård. Alla ska ha en bostad. Ingen ska betala halva lönen för att tända kökslampan för i helvete! 


Jag låter förbannad och det är jag väl också. Jag låter kanske aggressiv och nästan våldsam. Och det är jag väl i ordvalen. Om man har lyssnat på poddar jag är med i eller läst tidningsartiklar jag skrivit så vet man att jag är surgubbe till den grad att jag på pappret borde ha fler år på nacken än vad jag faktiskt har. 
Men jag gör inte detta med hat mot någon. Jag ser inte någon människa som min fiende. Inte ens Wallenberg eller Lundinarna, LO, Moderaterna, Sossarna, Fredrik Lundh Sammeli, Baudin eller Magdalena Andersson. 


Min fiende är organisationen vi har idag

Min fiende är organisationen vi har idag. Strukturerna vi har idag. Det är de som ska ändras och omvändas, inte människorna bakom som ska omvändas, piskas eller avrättas. Döda människor är ingen garanti för att strukturer ändras! 


Mänskligheten har provat både revolution och vi har provat fredliga samtal, inget funkar på lång sikt. 
Systematiskt demokratiskt arbete och samverkan mellan landets alla människor, det tror jag på. Det är en struktur som varken förbjuder eller tillåter någonting men det upprätthåller aktivitet och relationsbyggen och därmed demokrati. 


Jag försöker själv sluta smutskasta individer, det går väl så där, men jag tror att det är viktigt att börja skärpa till sig. Vi måste börja kräva strukturförändringar och då peka på den verkliga fienden: strukturerna själva. För vi lider alla, till och med svinrika mår psykiskt dåligt i vårt och andra länder med liknande strukturer. 


Vi måste slåss för sakfrågor och välkomna alla till den kampen. Människor kan förändras och människor som vill förändra kan förändra strukturer. Vi kan byta ut funktioner, roller och positioner. Vi kan byta ut system och organisationer. Men det KRÄVER att vi gör det högljutt, öppet och ärligt! Och det KRÄVER att vi gör det NU.

Historien ska man lära sig av, absolut, men den finns faktiskt inte längre. Framtiden finns inte heller, annat än i tanken. Det är NU det spelar roll. Det är bara NU vi kan göra något.

Vi måste ta tillbaka ägandet och den gemensamma demokratiska kontrollen över de gemensamma behoven vi har. Det är gemensamma angelägenheter. Det är inte hela landet som behöver ägas och kontrolleras av den demokratiskt valda funktionen som vi kallar ’staten’, men förutsättningarna till att skapa ett fritt land där kreativitet och alla individers drömmar åtminstone får en möjlighet är något vi alla tjänar på!

Mår grannen bra kan han hjälpa dig att må bättre.

Är kvarteret glad kan vi göra staden glad. Vill du starta ett eget företag, vill du uppfinna nya grejer, vill du skriva en feel good bok ja men gör det då! Självklart!

Men bostaden du bor i, strömmen du använder till datorn eller annan maskin du skapar på, skolan våra barn utvecklas i, naturresurserna som finansierar förutsättningarna till allt det där, det måste vi fan i mig äga tillsammans, FÖR att göra individens frihet möjlig! Så gör det nu då. Du som lyssnat poddavsnittet och nu läser detta, om du håller med om det jag säger, börja NU. Det är inte särskilt komplicerat ändå. Ring ditt kommunalråd, skriv på messenger, säg att ni är några stycken som vill träffas och snacka politik. Skit i vilket parti det är men ta tag i det som känns närmast för dig. Ta upp de här sakerna och egna bra idéer på hur vi kan engagera och aktivera fler. 
Till alla sossar säger jag samma sak. Kalla till medlemsmöte NU, inte sen, inte imorgon, NU, och prata om de här stora övergripande visionerna för framtiden. Börja nu, Socialdemokrater! Då har ni en chans att hitta tillbaka till folket!
Till alla partitoppar och fackföreningstoppar säger jag: små munnar och stora öron. Vi sitter alla i samma båt även om det inte är ni som ror. Men vi har samma nuläge och de flesta av er ser samma problem som era väljare och medlemmar. Det största och viktigaste steget vi tillsammans kan ta kräver att ni lyssnar och ser oss medlemmar, löntagare, väljare och medmänniskor. Lyssna och gör som vi säger, det är dags att testa något nytt nu. NU!

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt