Samhället

Sara och Amanda vässar armbågarna inför nästa rond mot Borås politiker

Tisdag 25 Maj, 2021

Protesterna mot nedskärningar i Borås skolor rullar vidare. I förra veckan beslöt kommunfullmäktige om att grundskolenämnden skulle få använda sitt ackumulerade kapital fritt. En aktionsgrupp har organiserat skolstrejk, nallemanifestation, mailbombning till politiker och demonstration av barnen vilket ni kunnat läsa om här i tidigare inlägg. Vi träffade Amanda Andersson och Sara Lindblom för att de skulle få berätta om sitt arbete och vilka erfarenheter de dragit.

Berätta om er aktionsgrupp?

– Anledningen till att vi startade den här aktionsgruppen var att vi fick veta att Asklandaskolan måste spara 2,4 miljoner och det innebär att tre tjänster försvinner. Vi är fem aktiva i gruppen plus två från föräldrarådet som hjälper till med utskick mm.

– Vi samlade alla krafter inför kommunfullmäktiges möte och nu samlar vi krafterna inför nämndens möte imorgon.

– Vi måste bli fler aktiva, i längden håller det inte med bara oss fem. Ett mål är att bredda oss, att vi blir många många fler och också att vi kommer ut på andra skolor. Vi har gått in på en Facebooksida som heter Borås och skrivit om våra protester och där uppmanat folk att gå in på Facebook sida, gilla, dela.

Alla människor kan nog känna igen sig i det vi gör, i frustrationen.

Vad tror du det är som gör att ni får så stort genomslag?

– Jag tror att folk känner till problemen inom skolan, att lärarna sliter väldigt hårt, att det finns en psykiskt stor ohälsa, många som inte klara målen, besparingar. Det har blivit en slags mättnadskänsla hos folk och nu råkade det vara vi som kände att bägaren runnit över. Men alla människor kan nog känna igen sig i det vi gör, i frustrationen. Det blir egentligen inte att vi har någon emot oss utan alla håller med oss. Så det blir väldigt konstigt att vi måste slåss mot politikerna, varför är inte också dom med oss kan man undra.

Varför fattar inte politikerna, de säger att de fattar men sen så gör det inget åt situationen?

Det är inte lätt att gå emot er?

– Nej vi har statistiken på vår sida. Varför fattar inte politikerna, de säger att de fattar men sen så gör det inget åt situationen?

– Det finns tyvärr vissa politiker som skriver till oss i mail att hur tänker ni, tänker ni att vi ska ta från andra utsatta grupper? Tycker ni inte att äldre ska få sin vård, att LSS ska få sitt eller tycker ni inte att vi ska röja snö på gatorna. Istället för att försöka säga att här gjorde vi en miss och vi måste se över detta så lägger de över problemet eller lösningen på oss.

Hur gick det på kommunfullmäktiges möte?

– Till kommunfullmäktige hade SD lagt ett förslag till tilläggsbudgeten om att skolan skulle fritt få använda 15 miljoner av sitt ackumulerade kapital och efter diskussion blev beslut om att få använda hela det ackumulerade kapitalet. Så precis efter mötet firade vi med finglas och bubbel på skolgården. Vi var superglada, det var verkligen en delseger.

– Men så, samma dag går Per Carlsson (S), grundskolenämndens ordförande, ut i Borås Tidning att de inte tänker använda pengarna för att häva anpassningarna och hindra avsked av personal. Jaha då är det bara att vässa armbågarna igen. Ikväll ska vi ha ett möte med Per Carlsson, förvaltningschef, två från föräldrarådet, oss i aktionsgruppen och några politiker. Jag vet inte vad de kommer säga men jag, tyvärr, förutsätter att de kommer skylla ifrån sig att pengarna inte kan användas till löner av ditt eller datt orsak. Jag har förberett mig, kontaktat stadsrevisionen, de som kollar de lokala nämnderna och deras beslut. De har ögonen på det här och de beslut som nämnden fattar ska de ha gjort riskanalys på och tidigare har de varit ganska bristfälliga. När nu både lärare och vårdnadshavare gått ut med stor oro måste de ta med det i sina beslut.

Screen Shot 2021-05-24 at 19.38.36.png

Anmälan till Skolinspektionen?

– På Asklandaskolan är det 18 elever som har åtgärdsprogram, ett antal i kö för utredning, ett antal med läs- och skrivsvårigheter och fler i behov av stöd och eventuella program och anpassningar. Det kommer till hösten inte finnas en enda elevassistent. Flera föräldrar har redan gjort anmälan till Skolinspektionen och fler är på gång.

– Ett exempel är ett barn som nu går i första klass. Specialpedagog har i sin bedömning skrivit att barnet har inte än uppnått målen för förskoleklass, i behov av stöd för rutiner och lugn och förutsägbar miljö, i stort behov av trygghet och kontinuitet när det gäller relation till vuxna och stöd i det sociala samspelet, återkommande stöd och stöttning för att utveckla sin fonologiska medvetenhet. Men någon extra resurs blir det inte. Och så säger politiker att alla barn får det stöd de ska ha. Ja det låter ju bra men det är ju inte sant!!!

– Vi har också begärt ut alla tillbudsrapporter och bara den här terminen har det varit ett hundratal på Asklandaskolan som alla har remitterats tillbaka från nämnden. Så de vill ju inte se problemen.

En förlorad unge nu kommer kosta tio gånger mer i framtiden.

Tänker ni fler aktioner?

– Ja men inga planerade då det är svårt att förutse vad som ska hända. När är nästa möte, vilka blir nästa beslut. Så nu är det nämndens möte imorgon och utifrån det får vi se vad som händer härnäst. Det enda vi vet är att personal får inte försvinna, det kommer vi aldrig acceptera. Vi lär oss mer och mer, på vilka vägar vi kan gå för att få uppmärksamhet.

– Vill man omfördela pengar så kan man men att jag som privatperson ska gå in och lämna förslag.

– En förlorad unge nu kommer kosta tio gånger mer i framtiden.

Det gäller att vara envis, våga sticka fram foten, våga synas och höras. Även i Sverige kan vi vara lite högljudda.

Några råd till andra som vill protestera mot nedskärningar och besparingar?

– Vår kamp och våra protester gav ju resultat, att kämpa lönar sig. Om du verkligen höjer upp din röst tillräckligt så kommer den bli hörd. Det går att påverka. Det gäller att vara envis, våga sticka fram foten, våga synas och höras. Även i Sverige kan vi vara lite högljudda, starta aktioner, protester, strejker. Så våga göra det.

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt