Framtiden

Vad ska in? Sol och vind

Onsdag 1 December, 2021

Bo Samuelsson i Hässleholm har i ett svar till undertecknad hävdat att om vi använder skogsavfall för att tillverka biobränsle är energiproblemen lösta för den svenska fordonsflottan. Även om jag inte tror att det är sant är resonemanget fullt gångbart i vårt ekonomiska system, där skogen är en ekonomisk resurs utan något värde i sig.

Exempelvis är den biologiska mångfalden uppenbarligen värdelös och bör offras för att bilarna ska rulla.

De politiska ledarna på jorden har i omgångar samlats för att enas om ett sätt att minska användandet av fossila bränslen. De har misslyckats totalt. Sedan Agenda 21 har det ena målet efter det andra satts upp för att minska utsläppen. Det enda som hänt är att utsläppen ökat.
I Glasgow stod president Biden och lovade att USA åter ska ansluta till Parisavtalet. Det han inte sa var att han sedan tillträdandet av ämbetet godkänt 2100 tillstånd att utvinna olja och gas bland annat via fracking (enligt miljöorganisationen Food, water watch).
I Sverige slår vi oss ofta för bröstet och hävdar att våra utsläpp är minimala. I själva verket har vår tillverkningsindustri flyttat utomlands och därmed utsläppen.

Våra utsläpp görs numera i de länder där kapitalägarna hittar den billigaste arbetskraften. Ofta i Asien.

I somras och höstas körde Karlshamnsverket sina turbiner med fossila bränslen trots att det inte förelåg någon elbrist. Enda skälet var att tjäna pengar. När jag skrev om detta ville jag visa att problemet är det ekonomiska systemet. Så länge det är lönsamt är det helt i sin ordning att gräva mänsklighetens grav.
Ekonomisk tillväxt är det enda som räknas. Därför lever vi i som om vi hade resurser från fyra jordklot i stället för ett. Vi uppmanas ständigt att konsumera mer trots att vi egentligen är väl medvetna om att resurserna minskar snabbt.

Så länge ständig tillväxt är det ekonomiska systemets mål kan man aldrig prata om ett hållbart samhälle.

Det naturen kräver är inte ekonomiskt hållbart och det ekonomin kräver är inte ekologiskt hållbart.

Slutsats: vi måste byta ekonomiskt system om vi ska ha någon chans. Vi måste kunna mäta ekonomisk framgång i människors fria tid, välbefinnande och lycka snarare än i termer av hur mycket kapitalägare tjänar.

Det finns många sätt att tillvarata energi för mänskliga behov.

Ska vi lyckas med att leva ett verkligt hållbart liv kan vi endast använda den energi som solen dagligen ger oss i form av exempelvis solsken, vind och vågor.

Men framför allt måste vi minska energianvändning, bilism och konsumism. Det kommer dock inte att ske så länge vi har ett ekonomiskt system vars själva livsnerv är att producera och sälja mer och mer av allt.

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Anders Englesson

Köksbordspartiet.se, Karlshamn

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt