Jobbet

Idag ser vi vad orden var värda

Onsdag 6 Januari, 2021

Hösten 2017 präglades av Me Too-rörelsen där kvinnor bl.a. skrev upprop bundna till yrken och arbetsmiljö. Flera av uppropen berörde utsattheten på arbetsplatsen där sexuella övergrepp och trakasserier var vanligt förekommande. Anställda inom handels - och servicebranschen synliggjorde också osäkra och tvivelaktiga anställningsformer, avsaknad av kollektivavtal, timanställningar och förstagångsjobb vilket medförde att tystnadskulturen gynnades.

I en partiledardebatt 2018 gick statsminister Stefan Löven till hårt angrepp mot föreslagna försämringar i LAS som han menade kommer att innebära att de kvinnor som redan idag är utsatta på jobbet kommer att bli än mer utsatta. Förslaget som innebar fler undantag i turordningslistan vid uppsägning kommer att innebära att vem som helst kan bli uppsagd för vad som helst. Statsminister Stefan Löven poängterade också att det är oerhört viktigt att arbetsmarknaden är schysst och har du osäkra anställningsvillkor på arbetsmarknaden så utnyttjas människor. I det här fallet är det för många kvinnor som har en för svag ställning på sina arbetsplatser. Vi skall stärka anställningstryggheten inte försämra den var statsministern tydlig med. Så sa och tänkte han då. Hur tänker han idag?

De försämringar i Lagen om Anställningsskydd, Las, som regeringens utredare i år har föreslagit och flera fackförbund ställt sig bakom är ett oförlåtligt svek och tystnaden bredare ut sig än mer.

Vi Som Bygger Landet har tagit initiativ till en namninsamling som utmanar Kommunal och IF Metall att låta medlemmarna rösta om Las-avtalet.
Skriv under du också!

Fotnot: Vi som bygger landet har tidigare skrivit om situationen för kvinnor i restaurant-branschen. Låt tjejerna vara, gubbslem, skriver Krister Rehn. Flera röster har höjts mot försämringarna i Las: Topparna i kommunal och metall är nyttiga idioter , Grisen är sminkad och sveket fullbordat , Det behövs en vision om hur arbetares makt ska öka , Tuppen har rostat ihop - låt medlemmarna rösta om Las

Sonja Persson

Förskollärare, Borås

Ewy Gahnström

Förskollärare, Uddevalla

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt