Jobbet

Byggjobben ska gå till de som bor i Sverige

Tisdag 8 Mars, 2022

Byggindustrin skriker efter folk. Men det ska va billiga arbetare som fyller luckorna. Och då hämtas arbetarna från länder med lägre löner.

Utstationerade 2021 diagram

Dels genom direkta, vita eller mer eller mindre svarta, anställningar i svenskregistrerade företag. Dels genom utländska bemanningsföretag, utstationering, på EU-språk. 2020 var det 20 000, 2021 hade det ökat till 34 000 utstationerade i byggföretag från andra länder.

arne Alfredsson

– Vi ser en stor ökning av anmälda utstationerade som jobbar på byggen, inte minst i Västerbotten och Norrbotten, säger Arne Alfredsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

– Företag ska inte kunna utnyttja skillnader i arbets- och anställningsvillkor för att vinna konkurrensfördelar. Tyvärr ser vi vid våra inspektioner att så inte alltid är fallet.

Ulf Nilsson

Ubbe Nilsson, Plåtslagare

-Det blir värre och värre. För jobben, återväxten och yrkeskompetensen i Sverige. Sedan är ju de utstationerade tyvärr bara toppen på ett isberg. Ännu fler är här och jobbar, nästan gratis, åt mer eller mindre seriösa, svenskregistrerade, bolag.

Erikp

Erik Pettersson, Elektriker

-För några år sedan mötte jag en snickare i Göteborg, med ett par anställda på sin firma. Han sa träffande att bristen på snickare är en följd av det saknats en byggpolitik i Sverige. Bristen på offentligt byggande i Sverige från 1990-talet och framåt har fått konsekvenser. När det byggs lite fungerar inte kunskapsöverföringen mellan generationerna. Som vi vet krävs det år av arbete för att bli en duktig byggnadsarbetare oavsett yrke. Det är en av anledningarna till att utländsk arbetskraft tas in. Det handlar inte bara om att de är billigare. Utöver det framställs manliga arbetare inom byggbranschen som smått dumma med grumliga åsikter, inget att sträva efter alltså. Samma degradering som läraryrket har genomlevt.

JohanZ

Johan Zimmerman, Anläggningsarbetare

-Det är en utveckling som pågår parallellt med att jag hör talas om ungdomar från byggprogrammet som inte får lärlingsplatser. Byggyrkena förslummas av arbetskraftsimporten vilket skapar en nedåtgående spiral. När villkoren och lönedumpningen gör branschen allt mer oattraktiv frågar man sig vad som ska ge byggprogrammen lyskraft att locka elever i framtiden? Det gäller nog även många andra praktiska yrken.

Juliusn

Julius Nilsson, Elektriker.

Ja det märks det känns som det är lättare att få jobb i byggbranschen i Sverige om du är ung polack än ung i Sverige. Detta tränger bort svenskar från byggbranschen och många ungdomar kommer inte in. Så tvingas unga, som bor i Sverige, söker sig till andra branscher. Jag tycker det är rent skit.

Fakta: Utstationering

Utstationering till Sverige innebär att

  • en arbetsgivare i ett annat land sänder en arbetstagare för att utföra en tjänst i Sverige under en begränsad tid
  • det finns en mottagare i Sverige av de tjänster som arbetstagaren ska utföra.

När det gäller den svarta byggmarknaden, se även https://visombyggerlandet.se/svartjobbsfabriken/

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt