Jobbet

Lokförarna får ingen hjälp av facket

Fredag 5 Maj, 2023

MTR, bolaget som kör pendeltåg och tunnelbanan i Stockholm, stämmer nu 73 anställda, som strejkat för att de vill upprätthålla säkerheten på pendeltågen. De som utövat den demokratiska rättigheten att strejka, vill MTR bötfälla med 6000 kr.

När lokförarna begärde juridisk hjälp av sitt fack, Seko, blev svaret ett fulfinger.

"Förbundsstyrelsen har nu fattat beslut om att inte bevilja rättshjälp för de medlemmar som deltog i den olovliga stridsåtgärden. Det innebär att Seko inte kommer att föra talan i målet i Arbetsdomstolen. Den huvudsakliga anledningen till beslutet är att Seko från början varit tydliga med att deltagande i en olovlig stridsåtgärd strider mot förbundets uppfattning och att de medlemmar som deltagit i stridsåtgärden brutit mot förbundets stadgar. Ditt ärende kommer nu att avslutas".

Om man bryter mot ett fackförbunds stadgar när man värnar säkerheten., kanske detta fackförbund ska se sig om efter andra, mer underdåniga medlemmar?

SEKO lokpendeln

Ur Seko lokpendeln: 3 maj.

"Seko Lok har av förbundet fått besked att de AVSLÅR den begäran om rättshjälp som klubben skickat in. Beslutet är taget av förbundsstyrelsen och går inte att överklaga. Förbundet har nu meddelat Arbetsdomstolen att de inte kommer att företräda sina medlemmar eller närvara vid förhandlingen.

Detta innebär att ni som strejkat och nu blivit kallade till AD behöver ordna med egen företrädare/ombud.

Seko Lok har aktivt jobbat för att förbundet skulle bevilja rättshjälp och vi är väldigt besvikna över att vi nu fått ett NEJ på vår begäran."

Se SEKOs avslag ovan. .

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt