Jobbet

Tågvärden behövs för vår säkerhet

Måndag 20 Mars, 2023

Micheles Kindh började arbeta som tågvärd 1986 men slutade 2018 då MTR tog över pendeltågen. Han har varit huvudskyddsombud för tågvärdar och tidigare styrelseledamot för SEKO Pendelklubben.

Han säger att problemet med MTR är att deras erfarenhet i Sverige är främst tunnelbanan, som de driver och de ser även pendeltågen som en slags tunnelbana. Fast pendeln är järnväg med öppet system och tunnelbanan är ett stängd system utan annat trafikslag på sin bana. SL har behandlad pendeln som om det vore en tunnelbana. Säkerhetssystemen är olikartade. Det tröttsamma är att se en yrkeskår som funnit sedan slutet av sextiotalet försvinna. Som huvudskyddsombud har Micheles ägnat sig åt järnvägssäkerhet, arbetat mot trafikverket, Transportstyrelse. Hans ambition var att förstärka och förbättra tågvärdens funktion och kunskap ombord på tågen. Yrkeskåren kan sina tåg och sin verksamhet tillsammans med förarna och bär järnvägen med stolthet likt andra järnvägare. Säkerheten var vårt dna inom kåren.

Här skriver Micheles Kindh om tågvärdens yrkesroll, vilka uppgifter de har och hur de är en garanti för säkerheten på tågen.

I utsagor kring tågvärdens yrkesprofession från ledande trafiknämndsledamöter, likaså från MTR-ledningen, har tågvärden förvandlats, i deras version i pressen, mest till ett onödigt bihang till lokföraren utan egentlig funktion.

Fastän så förhåller det sig inte alls. För de utvändiga kamerorna ersätter inte tågvärdens funktion i tågen när det gäller en rad funktioner. MTR måste enligt deras tanke låtar mobila resurser och annan personal direkt förstärka kamerorna för att devisen säkerheten framförallt skall kunna till 100%. Med andra ord mer personal utifrån skall göra det tågvärden utan problem redan kan göra på plats ombord tågen.

Låt oss börja med dörrfunktionen ombord på tågen vid passagerarutbyte. Rutinen går till på följande sätt. På Pendeln för att göra dörröppning/stängning så finns det en princip som kallas för dubbla barriärer. När tåget kommer in på plattformen (oavsett långt eller kort tåg) så frilägger lokföraren dörrarna intern. Tågvärden som sitter i mitten kan då öppna samtliga dörrar. Tågvärden lämnar då hytten för att på plattformen med en sladdförsett mikrofon övervaka passargerarutbytet. Tågvärden gör en översyn och kontrollerar att allt är klart och ingen fastnar/klämmer sig i dörrarna. Då kan tågvården stänga samt öppna dörrarna med mikrofonen när allt är klart. Vid böjda stationer så finns det monitorer ute på plattformen som möjliggör att tågvärden som går ut i mitten av plattformen kan se bägge ändarna av detsamma. När allt är klart då stänger tågvärden dörrarna och innan tågvärden ger klarsignal att åka till lokföraren gör tågvärden en extra översyn för att försäkra sig att inga passagerare kommit i kläm eller fastnat tågets dörrar. Då först säger tågvärden att det är klart till lokföraren.

Tågvärden sköter trafikinformationen ombord, kontakten med passagerare. Tar hand om hittegods och kontrollerar att allt är okej. Hjälper förarna med att stänga av dörrar om det behövs eller kan släcka småbränder ombord osv. Vara behjälplig med ramptjänst vid behov. Hjälpa trafikanter vid problem, sjukdom osv.

Dessutom har tågvärden säkerhetsutbildning och är ett team med lokföraren. Vid olyckor eller nedrivning av kontaktledning till exempel finns det klara rutiner kring tågvärdens och lokförarens roll vid sådana tillfällen. Vid evakuering av tåg, säkerställa att kringliggande spår är säkra med specifika åkdon som används för att bryta av närmaste signalsystems så att säga.

Dessa är det mest relevanta funktioner i tågvärdens yrkesroll.

tåvärd SEKO


Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Micheles Kindh

Kulturskribent, tågvärd, Husby

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt