Samhället

Vad vill Arvikapartiet?

Onsdag 6 Oktober, 2021

Arvikapartiet startade formellt våren 2021. De anser att de lokala frågorna behöver ta större plats och fokus ska ligga på mer öppenhet och en förstärkt demokrati. Som lokalt parti är de inte styrda av centrala riktlinjer på så sätt som övriga partier är. De håller på att mejsla fram sitt valprogram och det kan man läsa om på deras hemsida. https://www.arvikapartiet.se

Hur kommer det sig att ni startade ett lokalt parti?

– Vi tror att det är ett demokratiskt och bra sätt att faktiskt kunna göra skillnad på riktigt.

Rättssäkerheten var en orsak till att ni startade Arvikapartiet. Hur kommer det sig?
– Det grundar sig i att personer som hade stöd av en god man eller förvaltare i Arvika/Eda överförmyndarnämnd på grund av grova felaktigheter kring handläggningen orsakat förluster på hundratusentals kronor för de hjälpbehövande. Att det var så här hade varit känt inom politiken under många år men ingen hade på ett rejält sätt tagit tag i problemen.

Vad tror ni det beror på att det uppstår så många lokala partier?

– Tror att många blivit trötta på ideologiska låsningar och handlingsförlamning som finns kring de etablerade partierna och hellre vill se sakpolitik.

IMG_3152-1.jpg

Lars-Olof Gävert, ordförande i Arvikapartiet

Hur ser ni på samhällsutvecklingen med avindustrialisering, nedmonterad välfärd och stora inkomstskillnader?

– Det är inte alls bra såklart men det går också med politiska prioriteringar komma till rätta med problemen. Kärnverksamheten måste alltid prioriteras först.  Hela systemet behöver en sorts nystart. Ett nytt sätt att lösa problemen. Att finna verktyg som passar problemen, inte anpassa till de verktyg som finns. Vi kan gå tillbaka och lära oss av historia för att se vilka gropar man ska undvika - men lösningar finns inte bakåt i tiden. 

Ert partiprogram ska bli klart nu i augusti. Vilka frågor ser ni som viktigast?

– Företagande och näringslivsfrågor, kärnverksamhet, LSS, trygghetsfrågor och rättssäkerheten för våra kommuninvånare.

Ni vill ha en större öppenhet och insyn för medborgarna i kommunen. Hur får man det?

– Öppenhet och transparens i vår kommun är direkt avgörande för en välfungerande demokrati. Såväl allmänheten, andra myndigheter eller media ska kunna granska politikens innehåll. Det är våra kommuninvånare som är ägare till all den verksamheten som pågår inom Arvika kommun. Arvikapartiet kommer att arbeta hårt för att offentlighetsprincipen ska gälla fullt ut i vår kommun. I vårt partiprogram finns en vision om en ”transparensgaranti” som går ut på att beslut ska vara tydliga och kunna följas i dokument och handlingar på ett bättre sätt än i dagsläget.

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt