Tryggheten

Ska elräkningen driva familjen från hemmet?

Fredag 19 Augusti, 2022

För mig är el-priset en viktig fråga i valet. Samtidigt som jag har sänkt min elförbrukning med 10% under ett år, har min el räkning skenat med mer än det dubbla. Enligt media kommer priserna att stiga och villaägare i södra Sverige kan vänta sig en fyrdubbel prisökning.

För mig innebär detta att vi måste dra in på alla onödiga kostnader, och jobba extra för att spara till elräkningarna i vinter. Det känns så där lagom roligt att spara till en elräkning, samtidigt som elbolagen plockar ut jättevinster och Sverige exporterar mer el än de flesta andra länderna i EU.

Under decennier har regeringar från höger till vänster varit eniga att även statliga bolag ska vara vinstdrivande. När det gäller elpriserna ser vi nu resultatet.

-Utvecklingen mot en avreglerad elmarknad har skett successivt. Det första stora steget togs 1996 när delar av elsektorn i Sverige avreglerades. Det innebar att elproduktion och handel med el konkurrensutsattes. Det andra stora steget har skett inom ramen för Sveriges medlemskap i EU och framväxten av en inre gemensam marknad för el, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg för elmarknadsfrågor, Svenska kraftnät.

el en exportsucce

Från Unipers(ägare till Karlshamnsverket) hemsida

Sverige kan nu snabbare och billigare sälja överskottet av el . I Sverige råder det ingen elbrist, tvärtom man har en överproduktion i norr och brist i söder samt en brist på överföringskapaciteten som man inte åtgärdat. Flaskhalsen är att elen inte bara ska till södra Sverige, utan den ska också vidare till Tyskland, Polen och andra EU-länder.

Vi sitter med ett system som i mångt och mycket är skapat av EU. Sverige avreglerade sin inhemska elhandel för den Europeiska elmarknaden.

Det är helt enkelt marknaden som styr i sann spekulations anda. EU länderna är sammankopplade i ett stort gemensamt elnät.

Vårt elpris påverkas av andra länders dumdristiga beslut, som när Tyskland bestämde sig för att avveckla sin egna elförbrukning för att satsa på rysk gas och hamnade i knät på Putin.

EU:s regelverk bestämmer

”I och med den nya elmarknadsförordningen (bindande EU lagstiftning) från 2019 infördes ett uttryckligt krav på att systemoperatörerna – Svenska kraftnät i Sverige – måste lämna minst 70 procent av transmissionskapaciteten till marknaden för handel. I klarspråk innebär det att Sverige, med hänsyn taget till driftsäkerheten, inte får begränsa överföringskapaciteten till andra EU-länder med vilka vi har överföringsförbindelser. Sveriges är således bunden att vara en del av den europeiska elmarknaden.”

svenska kraftnäts hemsida2

Svenska kraftnäts hemsida

Hittepå med elområden.

EU och de lydiga svenska regeringarna har även infört ett system som delat in Sverige i fyra olika område, för att EU ansåg att genom indelningen blir det tydligt att det finns överföringsbegränsningar för marknaden. Indelning i elområden skulle också göra att elhandelsbolag i olika länder måste behandlas lika vid hanteringen av flaskhalsar, vilket är ett krav enligt EU-lagstiftning.

Skåne och område fyra är en sån här så kallad flaskhals. Prisskillnader mellan två elområden uppkommer när överföringskapaciteten inte räcker till för att överföra så mycket el som den utländska marknaden efterfrågar, alltså rent hittepå.

Valet för mig borde handla om att Sverige ska producera el till Sverige och det svenska folket och inte låta oss styras av den europeiska marknaden. Givetvis ska vi sälja den elen som blir över men först måste vi förse vårt eget land med el.

Även ska det va samma pris på elen oavsett om du bor i norr eller söder.

Och det måste byggas ett antal vindkraftparker längs våra sydliga kuster, detta skulle bidra till att Sydsverige normalt kan bli självförsörjande på el. Istället går kommunpolitiker till val med argumentet för att vindkraftverken kommer störa utsikten, när dessa vindkraftverk kommer byggas flera miltal ut i havsbandet.

Detta är ett diskussionsinlägg. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vad tycker du? Kommentera gärna i kommentarsfältet nedanför!

Robert Nilsson Ahlberg

Kristianstad

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt