Samhället

Vad vill Säfflepartiet?

Torsdag 3 Februari, 2022

Säfflepartiet är ett helt nystartat parti som har funnits i ungefär ett år men som nu ska registrera partibeteckning inför kommunalvalet. Man vill se mer inflytande för kommunens medborgare bl.a genom fler bindande folkomröstningar i viktiga frågor. Säfflepartiet vill se en reell satsning på skola och omsorg. Ett exempel är deras förslag på att äldre som känner sig ensamma och som vill ska kunna få umgås med någon som inte nödvändigtvis är ordinarie personal. Vi ställde några frågor till partiet.

Hur länge har ni funnits och på vilket sätt arbetar ni?

Säfflepartiet som projekt har funnits i ungefär ett år men som officiellt lanserat för någon månad sen. Just nu samlar vi ihop namnunderskrifter för att registrera partibeteckning inför kommunalvalet.

Hur ser ni på samhällsutvecklingen med avindustrialisering, nedmontering av välfärden och de ökade inkomstskillnaderna?

Vi som ett litet lokalt parti i ett litet samhälle ser ju givetvis hur vi får mindre och mindre medan storstäderna växer så det knakar, det är ju en del av hur hela landet ser ut. Vi driver ju främst politik på kommunal nivå, men hade exempelvis regeringen på riktigt velat bromsa avfolkningen på landsbygden hade de åtminstone kanske kunnat ge oss lägre arbetsgivaravgift och andra skattelättnader.

Invandring och integrationspolitik finns som en punkt i ert partiprogram. Är det ett problem i Säffle och isåfall på vilket sätt?

Till att börja med har Säffle en arbetslöshet på nästan 12 %, vilket betyder att det är väldigt svårt att flytta hit och sen få ett jobb. Vidare har vi ett område som kallas Vintergatan som är väldigt segregerat och där de flesta som bor där inte kommer från Sverige och står utanför gemenskapen. I ett sånt läge måste man bromsa flyktingmottagandet och integrera de som kommit hit innan man kan tänka på att ta emot fler.

En social hemtjänst i äldrevården - vad innebär det?

Det innebär att äldre som känner sig ensamma och som vill ska kunna få umgås med någon som inte nödvändigtvis är ordinarie personal. Därmed kan också personer som står utanför arbetsmarknaden, exempelvis unga, få en meningsfull vardag genom att umgås med de äldre. Det handlar också om att äldre som har rätt till en plats på boende ska få leva tillsammans men sin respektive oavsett hur frisk eller pigg ens partner är.

Kevin Eriksson, Säfflepartiet

Kevin Eriksson, ordförande i Säfflepartiet

Ni vill starta särskilda skolenheter för elever som har svårt att bete sig gentemot andra elever och personal?

Ja, vi vill ju att alla barn i Säffle kommun ska klara sin skolgång och kunna prestera på lektioner och prov. Vissa barn har ett större behov av vuxna runt sig för att kunna fokusera på sina studier. I dagens situation hamnar de barnen ofta i situationer där de stör andra, hamnar i bråk eller på andra sätt behöver hävda sig mot andra barn och vuxna. För en ensam pedagog är det en svår situation, hur mycket man än vill att alla sina elever ska lyckas. Därför skulle det vara bra om man kunde flytta de värsta eleverna till klasser med högre lärarnärvaro och mindre klasser.

Ni är kritiska till vinstuttag i välfärden men vill inte förbjuda privata aktörer.

Nej precis, eftersom vi är väldigt måna om skattebetalarnas pengar är det ju sorgligt om pengar som vi gemensamt kommit överens om ska gå till välfärden istället går till skatteparadis. Men kvaliteten på verksamheten är viktigare än vilken aktör det är.

Ni vill ha fler kanaler för direktdemokrati och också se fler folkomröstningar som skulle kunna ske via kommunens hemsida. Vilka fler kanaler kan ni tänka er?

Vi vill att medborgare ska få rösta i bindande folkomröstningar om viktiga frågor, så att beslut inte fattas helt sonika av politikerna över huvudet på folk. Dessutom vill vi att medborgarna själva ska få det lättare att initiera folkomröstningar, till exempel just genom namninsamlingar på kommunens hemsida. Det skulle funka bättre än den variant av folkinitiativ som finns i lagen idag som är rätt trubbig och kräver att namn samlas in analogt.

Som exempel på felaktiga kommunala satsningar och slöseri med kommunens pengar nämner ni ett badhusbygge för 238 miljoner. Ett badhus kan ju tyckas vara en bra sak?

Ja visst kan ett badhus vara bra, men frågan är ju bara om det är rätt prioriterat och om Säffles ekonomiska situation klarar ett badhus. Under många årstid har Säffle kommun skärt ner i äldreomsorgen och att i en sån situation låna 238 miljoner till ett skrytigt badhus är inte klokt. Badhuset ska ju underhållas och ha personal samtidigt som man ska försöka betala tillbaka en kommunskuld på 847 miljoner kronor.

Det vi är emot är alltså att i ett läge där man har svårt att finansiera kärnverksamheten öka skulden och de kommunala utgifterna. Att ett badhus kan vara trevligt ändrar inte att man måste ställa utgiftspost mot utgiftspost i en kommun. I slutändan blir det exempelvis de sängliggandes äldre och den redan hårt pressade personalen som får betala för politikernas prioriteringar och kommunens ännu taskigare ekonomiska situation.

Omslagsbild: Mattias Ivermark/WikimediaCommons

Bearbetning: redaktionen

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt